Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dokumenty

Rodzaj składanych dokumentów zależy od tego czy strona już istnieje, od jej typu oraz adresu WWW.

Dokumenty dostarczyć można:

  • osobiście pod adres: ul. Piotra Michałowskiego 9/3, I piętro, pok. nr 9, Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego,
  • wewnętrzną pocztą uniwersytecką.

Migracja

O migracji mówimy wtedy, gdy istnieje już strona WWW, a do portalu przenoszona jest jej zawartość. W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również dostarczyć formularz:

Jeżeli chcemy zmienić adres istniejącej strony, należy w miejsce pierwszego wniosku złożyć następujący:

Nowa strona o adresie www.nazwa.uj.edu.pl

Decyzję o przyznaniu subdomen w domenie uj.edu.pl podejmuje kierownik Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego. O taki rodzaj adresu mogą ubiegać się:

  • jednostki o wysokiej pozycji w strukturze uniwersyteckiej (np. strona wydziału, jednostka centralna),
  • jednostki o charakterze międzywydziałowym,
  • projekty naukowe, granty, wydarzenia o charakterze ogólnouniwersyteckim

W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również dostarczyć formularz:

Nowa strona o adresie www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl

Aby otrzymać subdomenę nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl należy wystąpić z pismem do osoby odpowiedzialnej za domenę nazwa2.uj.edu.pl. W wielu przypadkach jest to dziekan, dyrektor instytutu lub kierownik katedry. W takiej sytuacji należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również dostarczyć formularz:

Strony dla kół naukowych

W przypadku serwisów WWW dla kół naukowych należy złożyć wniosek, podpisany przez następujące osoby:

  • osoby, ktorej nadaje się uprawnienia redaktora,
  • prezesa koła,
  • przewodniczącego RKN,
  • opiekuna koła,
  • kierownika jednostki.

W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty:

Strony dla konferencji

Istnieje również możliwość otrzymania adresu WWW przeznaczonego dla konferencji. W tym przypadku można starać się o adres: www.nazwakonferencji.confer.uj.edu.pl.

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również złożyć formularz:

Uprawnienia redaktora witryny

Aby nadać uprawnienia nowej osobie należy dostarczyć poniższy formularz:

Regulamin stron WWW

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: regulaminu stron WWW