Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dobre praktyki

Dbamy o jakość informacji

Treści na stronie powinny być przydatne, merytoryczne i adekwatne do tematyki serwisu. Ponadto powinny być ciekawe i przystępnie przedstawione.

Aktualizujemy nasz serwis na bieżąco

Pamiętajmy o tym, by wszystkie informacje w naszym serwisie były aktualne. W przeciwnym razie możemy zniechęcić użytkowników do powracania na stronę lub wprowadzić ich w błąd.

Zwracamy uwagę na jakość i wymiary grafik

Aby nasz serwis wyglądał estetycznie, należy zadbać o odpowiednią jakość i prawidłowe wymiary grafik. Jest to szczególnie ważne w przypadku korzystania z dostępnych w portalu szablonów.

Pod tym adresem znajdziecie Państwo informacje jak należy dostosować zdjęcia w Portalu UJ.

Nie zostawiamy pustych miejsc na stronie

Często na stronach można zauważyć tzw. "białe plamy". Wynikają one m.in. nieumiejętnego użycia szablonu lub kompozycji strony albo ze złego formatowania tekstu. W przypadku pustych kolumn proponujemy następujące rozwiązania:

  • wypełnienie kolumny treścią, np. mogą to być najczęściej pobierane dokumenty,
  • dodanie uniwersalnej zawartości, która może powtarzać się na wielu stronach,
  • zmianę kompozycji na danej podstronie.

Teksty formatujemy konsekwentnie i jednolicie

Unikajmy stosowania niestandardowych kolorów, wielkości i krojów czcionek. Jeżeli zachodzi konieczność zmiany formatowania, należy być konsekwentnym i stosować je wszędzie. Pamiętajmy, by tekst pozostawić wyrównany do lewej.

Lokalizujemy wszystkie treści, jeśli serwis będzie kiedykolwiek tłumaczony

Lokalizowanie pozwala na tworzenie dodatkowych wersji językowych. Jeżeli nasza witryna na pewno nigdy nie będzie tłumaczona, nie zaznaczamy tej opcji przy tworzeniu stron. W innym wypadku musimy lokalizować wszystkie pola.

Tworzymy maksymalnie 7 pozycji w głównym menu

Większa liczba pozycji zmniejszy przejrzystość i utrudni nawigację na stronie. W miarę możliwości stosujemy jednowyrazowe nazwy stron, np. "Aktualności" zamiast "Bieżące aktualności", "Kontakt" zamiast "Kontakt z nami"

Dodajemy nie więcej niż 10 podstron w rozwijanym menu

Jeśli będziemy mieć więcej pozycji, rozwijane menu może nie zmieścić się w oknie przegladarki i utrudni nawigację na stronie. Zasadę tę należy stosować również na innych poziomach nawigacji. +screen

Ustawiamy stronom przyjazny URL

Przy tworzeniu nowej strony pole ‘Przyjazny URL' zostaje automatycznie wypełnione. Często w sposób błędny lub nieodzwierciedlający architektury strony. Musimy wtedy poprawić adres na taki, który będzie jednoznacznie identyfikował naszą podstronę. W miejscu spacji proponujemy wpisywanie myślników.

W nazwach plików nie stosujemy spacji

Spacje w nazwach mogą powodować problemy z wyświetlaniem danych elementów, np. grafika może nie zostać załadowana.