Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura oraz dokumenty

Procedura zakładania witryny zależy przede wszystkim od tego czy strona już istnieje, jakiego jest rodzaju lub też jaki ma mieć adres.

Migracja

O migracji mówimy wtedy, gdy istnieje już witryna internetowa, a do portalu przenoszona jest jej zawartość. W tym przypadku należy:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Nowa strona o adresie nazwa.uj.edu.pl

Decyzję o przyznaniu subdomen w domenie uj.edu.pl podejmuje kierownik Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego. O taki rodzaj adresu mogą ubiegać się:

  • jednostki o wysokiej pozycji w strukturze uniwersyteckiej (np. strona wydziału, jednostka centralna),
  • jednostki o charakterze międzywydziałowym,
  • projekty naukowe, granty, wydarzenia o charakterze ogólnouniwersyteckim

W tym przypadku należy:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Nowa strona o adresie nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl

W tym przypadku należy:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Strony dla kół naukowych

W przypadku witryn internetowych dla kół naukowych należy przesłać skan wniosku, podpisanego przez następujące osoby:

  • osoby, ktorej nadaje się uprawnienia redaktora,
  • prezesa koła,
  • przewodniczącego RKN,
  • opiekuna koła,
  • kierownika jednostki.

Skan wniosku należy przesłać na adres portal@uj.edu.pl:

Strony dla konferencji

Istnieje również możliwość otrzymania adresu internetowego przeznaczonego dla konferencji. W tym przypadku można starać się o adres: nazwakonferencji.confer.uj.edu.pl.

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Uprawnienia redaktora witryny

Aby nadać uprawnienia nowej osobie należy:

Uprawnienia sekretarza witryny

Aby nadać uprawnienia nowej osobie należy:

Regulamin stron internetowych

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: regulaminu stron internetowych