Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura nadawania uprawnień

 1. Adres poczty elektronicznej UJ

  Warunkiem koniecznym przyznania uprawnień do Portalu Uniwersyteckiego (zwanego również Portalem UJ) jest posiadanie adresu email w jednej z trzech domen uniwersyteckich: uj.edu.pl, student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.
   
 2. Wniosek o uprawnienia w Portalu UJ

  Ze strony [ Dokumenty ] należy wydrukować odpowiedni formularz uprawnień i wypełnić go wraz z przełożonym. Następnie uzupełniony wniosek należy zeskanować i przesłać na adres portal@uj.edu.pl.
   
 3. Szkolenia, warsztaty

  Jeżeli osoba, której nadawane są uprawnienia, nie pracowała wcześniej w Portalu UJ, warunkiem koniecznym otrzymania tych uprawnień jest przejście warsztatów. Konieczność uczestniczenia w warsztatach może zostać również stwierdzona w innych przypadkach. 
   
 4. Nadanie uprawnień w Portalu UJ

  Administrator Portalu UJ po sprawdzeniu przesłanych dokumentów oraz potwierdzeniu uczestnictwa w warsztatch nadaje wskazane we wniosku uprawnienia. Potwierdzenie nadania uprawnień zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku.
   
 5. Ważność uprawnień
  • w przypadku pracowników uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 4 lata od daty pierwszego ich nadania
  • w przypadku studentów i doktorantów uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 2 lata od daty pierwszego ich nadania
  • uprawnienia wygasają wraz z utratą dostępu do korzystania z e-maila podanego w złożonym wniosku lub gdy osoba uprawniona nie logowała się do Portalu przez okres:
   • 4 lat dla użytkowników z rolą "Pracownik"
   • 2 lat dla użytkowników z rolą "Doktorant" lub "Student"
     
  • Uprawnienia mogą być odebrane na podstawie wniosku władz jednostki, do której witryna jest przyporządkowana (wystarczy informacja mailowa od kierownika na portal@uj.edu.pl)
 6. Anulowanie procedury nadania uprawnień

  W przypadku braków (formularz, warsztaty), po upływie 4 m-cy procedura nadawania uprawnień redaktora witryny jest anulowana.
   
 7. Uprawnienia a zmiana maila redaktora

  W wypadku zmiany nazwy konta do poczty UJ osoby będącej redaktorem witryny w portalu nie jest wymagane przesyłanie kolejnego wniosku o uprawnienia.
  Aby zaktualizować uprawnienia należy przesłać z nowego konta informację mailową o zaistniałej sytuacji z podaniem nazwy poprzedniego konta z kopią (CC) do przełożonego tegoż redaktora.
   

Sprawdź swoje role w Portalu UJ

Informacje o rodzaju przyznanych uprawnień do witryn oraz datach ostatnich logowań znajdują się poniżej - dostępne po zalogowaniu.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.