Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Certyfikat SSL a treści na stronach

04.02.2021
Trwają prace wdrożeniowe nad uruchamianiem certyfikatów SSL dla witryn w Portalu. Przy okazji porządkujemy oczekiwaną obsługę adresów witryn "z www" i "bez www".

Dostępność cyfrowa stron internetowych w Portalu Uniwersyteckim

11.05.2020
Z dniem 23 września 2020 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przepisy ustawy dotyczą stron internetowych, aplikacji mobilnych stworzonych przed dniem 23 września 2018 roku przez podmioty publiczne.

Weryfikacja uprawnień redaktorów do przetwarzania danych w Portalu UJ

17.04.2020

Organizacja pracy Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie Kanclerza UJ

12.03.2020
Zgodnie z Komunikatem nr 8 Kanclerza UJ z 11 marca 2020 roku: “W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych w formie papierowej.”
Ważne infomacje dla redaktorów

Ważne infomacje dla redaktorów

05.07.2019
W celu zaktualizowania i uporządkowania kwestii dotyczących uprawnień edytorskich udostępniamy narzędzia do weryfikacji uprawnień. Przypominamy również o ustawie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych, co nakłada na Uniwersytet Jagielloński obowiązek spełnienia wymogów dostępności m.in. dla wszystkich witryn Portalu UJ
Witryna Rady Uczelni

Witryna Rady Uczelni

02.04.2019
Strona Rady Uczelni - rada-uczelni.uj.edu.pl - została uruchomiona 28 marca 2019 roku. Rada Uczelni jest trzecim obok Rektora i Senatu organem uczelni.

Przerwa w dostępie do Portalu UJ - 21.02.2019

18.02.2019