Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Warsztaty online: 15.12.2021

Warsztaty online: 15.12.2021

19.10.2021
z tworzenia witryn w Portalu UJ - zapisy.
pracownicy

Wniosek o utworzenie witryny - nowy formularz online

20.04.2021
W celu uproszczenia procedur dotyczących zakładania witryn w Portalu UJ, utworzyliśmy dla Państwa formularz online.

Punkt logowania OIDC - testy

19.04.2021
Planujemy wdrożenie usługi uwierzytelniania w nowym punkcie logowania, z którego korzysta już m.in. usługa Office 365. W ostatnim etapie testowania tego narzędzia, prosimy użytkowników końcowych o weryfikację poprawności procesu logowania

Certyfikat SSL a treści na stronach

04.02.2021
Trwają prace wdrożeniowe nad uruchamianiem certyfikatów SSL dla witryn w Portalu. Przy okazji porządkujemy oczekiwaną obsługę adresów witryn "z www" i "bez www".

Dostępność cyfrowa stron internetowych w Portalu Uniwersyteckim

11.05.2020
Z dniem 23 września 2020 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przepisy ustawy dotyczą stron internetowych, aplikacji mobilnych stworzonych przed dniem 23 września 2018 roku przez podmioty publiczne.

Weryfikacja uprawnień redaktorów do przetwarzania danych w Portalu UJ

17.04.2020

Organizacja pracy Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie Kanclerza UJ

12.03.2020
Zgodnie z Komunikatem nr 8 Kanclerza UJ z 11 marca 2020 roku: “W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych w formie papierowej.”