Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne infomacje dla redaktorów

Ważne infomacje dla redaktorów

W celu zaktualizowania i uporządkowania kwestii dotyczących uprawnień edytorskich udostępniamy narzędzia do weryfikacji uprawnień. Przypominamy również o ustawie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych, co nakłada na Uniwersytet Jagielloński obowiązek spełnienia wymogów dostępności m.in. dla wszystkich witryn Portalu UJ

Zasady wygaszenia uprawnień edycyjnych i ich weryfikacja w Portalu

W związku z wprowadzeniem dyrektywy RODO oraz w celu zaktualizowania i uporządkowania kwestii dotyczących uprawnień edytorskich do witryn w Portalu UJ, precyzujemy zasady ich przyznawania:

 • w przypadku pracowników uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 4 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku studentów i doktorantów uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 2 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • uprawnienia wygasają wraz z utratą dostępu do korzystania z e-maila podanego w złożonym wniosku lub gdy osoba uprawniona nie logowała się do Portalu przez okres:
  • 4 lat dla użytkowników z rolą "Pracownik"
  • 2 lat dla użytkowników z rolą "Doktorant" lub "Student"
    
 • Uprawnienia mogą być odebrane na podstawie wniosku władz jednostki, do której witryna jest przyporządkowana (wystarczy informacja mailowa od kierownika na portal@uj.edu.pl)


W celu weryfikacji uprawnień redaktorów przygotowaliśmy nowy portlet (Editor Roles) - dla zalogowanych. 

Informacje o rodzaju przyznanych uprawnień do witryn oraz datach ostatnich logowań danego redaktora  dostępne są poprzez ten portlet (po zalogowaniu) na stronie: https://portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu/uprawnienia/procedura

W celu aktualizacji danych należy się zalogować się w Portalu na powyższej stronie i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w zakresie uprawnień mailowo - portal@uj.edu.pl.

Wyświetlanie Redaktorów witryny w stopce nowego motywu

Wdrożyliśmy w Portalu zmianę, która pozwala na prostą weryfikacje redaktorów danej witryny. W nowym motywie, w stopce każdej witryny, pojawia się dla zalogowanych użytkowników link “Redakcja serwisu” - po kliknięciu pojawi się lista użytkowników posiadających rolę "Redaktor witryny".

Wymagania dostępności stron

W kwietniu bieżącego roku uchwalono ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, co nakłada na Uniwersytet Jagielloński obowiązek spełnienia wymogów dostępności m.in. dla wszystkich witryn Portalu UJ. W związku z tym:

a) jednostki które jeszcze nie są w nowym motywie zachęcamy do migracji na nowy motyw, który będzie przez nas zespół utrzymywany, spełnia wymagania tej ustawy w zakresie dostępności oraz posiada dodatkowe zalety responsywności stron,

b) wszystkich redagujących treści  w Portalu prosimy o zapoznanie się z wymogami publikowania treści zgodnymi z WCAG:  https://portal.uj.edu.pl/wcag

Zmiany na stronie można konsultować z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ: https://don.uj.edu.pl/kontakt/pracownicy

Treść ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3119_u/$file/3119_u.pdf