Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana nazwy oraz nowy zakres obowiązków naszego zespołu

Zespół Portalu Uniwersyteckiego zmienia nazwę na: Sekcja Technologii Internetowych. Dodatkowo zmianie ulega nasz zakres obowiązków:

  1. Utrzymanie, rozwój informatyczny, dokumentacja i archiwizacja Portalu Uniwersyteckiego.
  2. Rozwój funkcjonalności Portalu, w tym graficznego interfejsu użytkownika, integracja z innymi systemami informatycznymi Uniwersytetu.
  3. Tworzenie i monitorowanie polityk bezpieczeństwa, zarządzanie systemem uprawnień dla Portalu oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami.
  4. Analiza dostępności stron oraz ruchu internetowego w domenie uj.edu.pl, a także monitorowanie naruszeń procedur bezpieczeństwa.
  5. Propagowanie dobrych praktyk wśród społeczności akademickiej w zakresie tworzenia oraz pozycjonowania stron w Internecie.
Data opublikowania: 03.12.2013
Osoba publikująca: Gracja Witkowska