Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura nadawania uprawnień

 1. Warunkiem koniecznym przyznania uprawnień do Portalu Uniwersyteckiego (zwanego również Portalem UJ) jest posiadanie adresu w jednej z trzech domen uniwersyteckich: uj.edu.pl, student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.
 2. Ze strony [ Dokumenty ] należy wydrukować odpowiedni formularz uprawnień i wypełnić go wraz z przełożonym. Następnie uzupełniony wniosek należy złożyć w biurze Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego lub przesłać wewnętrzną pocztą uniwersytecką.
 3. W przypadku pracowników, do wniosku należy dołączyć kopię upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa), które to upoważnienie znajduje się w DSO lub w DSO CM. Jeżeli nie podpisywali Państwo wcześniej takiego upoważnienia, to należy je uzupełnić i dostarczyć do DSO lub DSO CM. W przypadku studentów oraz doktorantów, należy udać się do dziekanatu swojego wydziału i poprosić o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa). Kopię upoważnienia należy dołączyć do wniosku. Jeżeli mają Państwo pytania związane z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, to polecamy stronę Inspektora Ochrony Danych.
 4. Administrator Portalu UJ po stwierdzeniu kompletności dokumentów nadaje wskazane we wniosku uprawnienia. Potwierdzenie nadania uprawnień zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku. Jeżeli osoba, której nadawane są uprawnienia, nie pracowała wcześniej w Portalu UJ, warunkiem koniecznym otrzymania tych uprawnień jest przejście warsztatów. Konieczność uczestniczenia w warsztatach może zostać również stwierdzona w innych przypadkach.
 5. Ważność uprawnień:
  • w przypadku pracowników uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 4 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • w przypadku studentów i doktorantów uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 2 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • uprawnienia wygasają wraz z utratą dostępu do korzystania z e-maila podanego w złożonym wniosku lub gdy osoba uprawniona nie logowała się do Portalu przez okres:
   • 4 lat dla użytkowników z rolą "Pracownik"
   • 2 lat dla użytkowników z rolą "Doktorant" lub "Student"
  • Informacje o rodzaju przyznanych uprawnień do witryn oraz datach ostatnich logowań znajdują się poniżej - dostępne po zalogowaniu.
Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.