Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura nadawania uprawnień

 1. Adres poczty elektronicznej UJ

  Warunkiem koniecznym przyznania uprawnień do Portalu Uniwersyteckiego (zwanego również Portalem UJ) jest posiadanie adresu email w jednej z trzech domen uniwersyteckich: uj.edu.pl, student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.
   
 2. Wniosek o uprawnienia w Portalu UJ

  Ze strony [ Dokumenty ] należy wydrukować odpowiedni formularz uprawnień i wypełnić go wraz z przełożonym. Następnie uzupełniony wniosek należy złożyć w biurze Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego lub przesłać wewnętrzną pocztą uniwersytecką. W uzasadnionej sytuacji akceptowalny jest skan dokumentu przesłany za pomocą poczty email z domeny UJ.
   
 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  a) W przypadku pracowników należy zadbać o zaktualizowanie swoich upoważnień w SAP w zakresie dostępu do systemów informatycznych, w szczególności do Portalu UJ. Dostęp do tych danych ma każdy pracownik w swoim portalu informacyjnym SAP PI po zalogowaniu (zakładka “Moje RODO”). W wypadku braku lub wygaśnięcia upoważnienia należy skontaktować się z DSO.  

  b) Dla studentów oraz doktorantów upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa) przyznaje dziekanat. Kopię upoważnienia należy dołączyć do wniosku. W uzasadnionej sytuacji akceptowalny jest skan dokumentu przesłany za pomocą poczty email z domeny UJ 
   
 4. Szkolenia, warsztaty

  Jeżeli osoba, której nadawane są uprawnienia, nie pracowała wcześniej w Portalu UJ, warunkiem koniecznym otrzymania tych uprawnień jest przejście warsztatów. Konieczność uczestniczenia w warsztatach może zostać również stwierdzona w innych przypadkach. 
   
 5. Nadanie uprawnień w Portalu UJ

  Administrator Portalu UJ po stwierdzeniu kompletności dokumentów, upoważnień i warsztatów nadaje wskazane we wniosku uprawnienia. Potwierdzenie nadania uprawnień zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku.
   
 6. Ważność uprawnień
  • w przypadku pracowników uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 4 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • w przypadku studentów i doktorantów uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 2 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • uprawnienia wygasają wraz z utratą dostępu do korzystania z e-maila podanego w złożonym wniosku lub gdy osoba uprawniona nie logowała się do Portalu przez okres:
   • 4 lat dla użytkowników z rolą "Pracownik"
   • 2 lat dla użytkowników z rolą "Doktorant" lub "Student"
  • Informacje o rodzaju przyznanych uprawnień do witryn oraz datach ostatnich logowań znajdują się poniżej - dostępne po zalogowaniu.
Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.