Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne infomacje dla redaktorów

Ważne infomacje dla redaktorów

W celu zaktualizowania i uporządkowania kwestii dotyczących uprawnień edytorskich udostępniamy narzędzia do weryfikacji uprawnień. Przypominamy również o ustawie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych, co nakłada na Uniwersytet Jagielloński obowiązek spełnienia wymogów dostępności m.in. dla wszystkich witryn Portalu UJ

Zasady wygaszenia uprawnień edycyjnych i ich weryfikacja w Portalu

W związku z wprowadzeniem dyrektywy RODO oraz w celu zaktualizowania i uporządkowania kwestii dotyczących uprawnień edytorskich do witryn w Portalu UJ, precyzujemy zasady ich przyznawania:

 • w przypadku pracowników uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 4 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku studentów i doktorantów uprawnienia do Portalu UJ są nadawane na 2 lata od daty pierwszego ich nadania, ale nie dłużej niż do końca ważności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • uprawnienia wygasają wraz z utratą dostępu do korzystania z e-maila podanego w złożonym wniosku lub gdy osoba uprawniona nie logowała się do Portalu przez okres:
  • 4 lat dla użytkowników z rolą "Pracownik"
  • 2 lat dla użytkowników z rolą "Doktorant" lub "Student"
    
 • Uprawnienia mogą być odebrane na podstawie wniosku władz jednostki, do której witryna jest przyporządkowana (wystarczy informacja mailowa od kierownika na portal@uj.edu.pl)


W celu weryfikacji uprawnień redaktorów przygotowaliśmy nowy portlet (Editor Roles) - dla zalogowanych. 

Informacje o rodzaju przyznanych uprawnień do witryn oraz datach ostatnich logowań danego redaktora  dostępne są poprzez ten portlet (po zalogowaniu) na stronie: https://portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu/uprawnienia/procedura

W celu aktualizacji danych należy się zalogować się w Portalu na powyższej stronie i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w zakresie uprawnień mailowo - portal@uj.edu.pl.

Wyświetlanie Redaktorów witryny w stopce nowego motywu

Wdrożyliśmy w Portalu zmianę, która pozwala na prostą weryfikacje redaktorów danej witryny. W nowym motywie, w stopce każdej witryny, pojawia się dla zalogowanych użytkowników link “Redakcja serwisu” - po kliknięciu pojawi się lista użytkowników posiadających rolę "Redaktor witryny".

Wymagania dostępności stron

W kwietniu bieżącego roku uchwalono ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, co nakłada na Uniwersytet Jagielloński obowiązek spełnienia wymogów dostępności m.in. dla wszystkich witryn Portalu UJ. W związku z tym:

a) jednostki które jeszcze nie są w nowym motywie zachęcamy do migracji na nowy motyw, który będzie przez nas zespół utrzymywany, spełnia wymagania tej ustawy w zakresie dostępności oraz posiada dodatkowe zalety responsywności stron,

b) wszystkich redagujących treści  w Portalu prosimy o zapoznanie się z wymogami publikowania treści zgodnymi z WCAG:  https://portal.uj.edu.pl/wcag

Zmiany na stronie można konsultować z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ: https://don.uj.edu.pl/kontakt/pracownicy

Treść ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3119_u/$file/3119_u.pdf