Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analityka internetowa

Nadrzędny GTM oraz GA4 (master)

W Portalu UJ (w obu motywach graficznych) wdrożony jest ogólny kod GTM - dla wszystkich witryn  (ponad 800 vhostów): GTM-5KQNDHT oraz ogólna usługa Google Analytics 4 o identyfikatorze: G-L7JDZTHTCW

Obsługą nadrzędnego kontenera GTM oraz ogólnej usługi GA4 zajmują się pracownicy Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego.

Dedykowany GTM oraz GA4

Istnieje możliwość dodania drugiego kontenera GTM oraz dedykowanej usługi GA4 dla konkretnej witryny. W tym celu muszą zostać spełnione następujące dwa warunki:

  1. Zalogowany redaktor witryny wypełni poniższy formularz.
  2. Osoba odpowiedzialna za witrynę, czyli np. kierownik, zastępca kierownika, dziekan itp. wyrazi na to zgodę i zostanie opiekunem dedykowanego konta funkcyjnego.

Formularz zgłoszeniowy

Poniższy formularz rejestracyjny wymaga zalogowania. Jeżeli żaden formularz nie jest widoczny, to oznacza że należy się zalogować.

Wszystkie pola formularza są obowiązkowe:

  • Adres witryny - należy podać pełen adres wraz z protokołem, czyli np. https://portal.uj.edu.pl
  • Email osoby odpowiedzialnej za stronę (adres w domenie @uj.edu.pl) - adres osoby, która pełni funkcję kierowniczą i odpowiada za stronę. Osoba ta zostanie opiekunem konta funkcyjnego, do którego zostaną przypisane uprawnienia dostępu do narzędzi analityki internetowej.
  • Stanowisko (osoby odpowiedzialnej za stronę) lub pełniona funkcja - stanowisko należy wybrać z listy, jeżeli wymaganego stanowiska nie ma na liście, należy wybrać opcję "inne stanowisko - podaj w informacjech dodatkowych".
  • Jednostka organizacyjna - jednostka, która odpowiada za witrynę
  • Data wygaśnięcia dostępu do narzędzi analitycznych (rrrr-mm-dd) - jeżeli na być to dostęp krótko terminowy, należy podać konkretną datę wygaśniecia dostępu, czyli np. 2024-10-01. Jeżlei ma być to dostęp długoterminowy proszę podać odleglą datę np. 2040-10-01. Przd upłunięciem daty wygaśnięcia będziemy się kontaktować z osobą odpowiedzialną za stronę.
  • Informacje dodatkowe - muszą zawierać sugestię dotyczącą nazwy konta funkcyjnego. Konto, to będzie tworzone wg klucza: webtools-{nazwa}@uj.edu.pl - {nazwa} powinna jak najbardziej odpowiadać adresowi strony, czyli np webtools-portal@uj.edu.pl, webtools-dydaktyka@uj.edu.pl, webtools-matinf@uj.edu.pl, webtools-wb@uj.edu.pl. Jeżeli wybór adresu konta funkcyjnego pozostawiają Państo nam to proszę wpisać np. "brak". W polu tym można rownież podać "inne stanowisko" osoby odpowiedzialnej za stronę.

Po otrzymaniu danych z formularza, pracownik naszej sekcji skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za stronę i umówi się na spotkanie online. Na tym spotkaniu powinien być również redaktor witryny, który będzie zarządzał narzędziami do analityki internetowej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.