Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Utworzenie Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego

Utworzenie Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Rektora UJ z 1 lutego 2017 r., zostaje utworzona jednostka uniwersytecka, której zadania związane są z utrzymaniem i rozwojem centralnego Portalu Uniwersyteckiego.

 

W szczególności do zakresu obowiązków naszej sekcji należy:

 1. utrzymanie centralnej platformy portalowej;
 2. zarządzanie użytkownikami oraz systemem ról i uprawnień w ramach Portalu;
 3. zarządzanie witrynami oraz organizacjami publikowanymi na Portalu;
 4. zarządzanie aplikacjami globalnymi na Portalu (portlety, szablony, motywy graficzne);
 5. koordynowanie integracji Portalu z innymi systemami informatycznymi;
 6. pomoc jednostkom w zakresie optymalizacji i pozycjonowania stron;
 7. organizowanie i prowadzenie warsztatów grupowych oraz indywidualnych dla użytkowników Portalu;
 8. tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych dotyczących Portalu;
 9. konsultacje i doradztwo dla innych jednostek w zakresie projektowania na platformie portalowej nowych witryn lub funkcjonalności;
 10. wsparcie merytoryczne dla edytorów Portalu;
 11. propagowanie „dobrych praktyk” dotyczących tworzenia witryn Portalu;
 12. tworzenie taksonomii, dbałość o standardy wizualne, nawigację i metadane.