Przejdź do głównej treści

Tworzenie serwisu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Rodzaj składanych dokumentów zależy od tego czy strona już istnieje, od jej typu oraz adresu WWW.

Dokumenty dostarczyć można:

 • osobiście pod adres: ul. Piotra Michałowskiego 9/3, I piętro, pok. nr 9, Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego,
 • wewnętrzną pocztą uniwersytecką.

Migracja

O migracji mówimy wtedy, gdy istnieje już strona WWW, a do portalu przenoszona jest jej zawartość. W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

 • dostarczyć formularz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny
 • posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zadbać, aby w systemie SAP znajdował się załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Studenci oraz doktoranci powinni dostarczyć nam kopię załącznika nr 10 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Polecamy zapoznać się z instrukcją dotyczącą załącznika nr 10 oraz z listą zawierającą Wykaz Specjalistów i Zastępców Specjalistów ds. ochrony danych.

Nowa strona o adresie www.nazwa.uj.edu.pl

Decyzję o przyznaniu subdomen w domenie uj.edu.pl podejmuje kierownik Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego. O taki rodzaj adresu mogą ubiegać się:

 • jednostki o wysokiej pozycji w strukturze uniwersyteckiej (np. strona wydziału, jednostka centralna),
 • jednostki o charakterze międzywydziałowym,
 • projekty naukowe, granty, wydarzenia o charakterze ogólnouniwersyteckim

W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

 • dostarczyć formularz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny
 • posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zadbać, aby w systemie SAP znajdował się załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Studenci oraz doktoranci powinni dostarczyć nam kopię załącznika nr 10 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Polecamy zapoznać się z instrukcją dotyczącą załącznika nr 10 oraz z listą zawierającą Wykaz Specjalistów i Zastępców Specjalistów ds. ochrony danych.

Nowa strona o adresie www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl

W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

 • dostarczyć formularz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny
 • posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zadbać, aby w systemie SAP znajdował się załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Studenci oraz doktoranci powinni dostarczyć nam kopię załącznika nr 10 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Polecamy zapoznać się z instrukcją dotyczącą załącznika nr 10 oraz z listą zawierającą Wykaz Specjalistów i Zastępców Specjalistów ds. ochrony danych.

Strony dla kół naukowych

W przypadku serwisów WWW dla kół naukowych należy złożyć wniosek, podpisany przez następujące osoby:

 • osoby, ktorej nadaje się uprawnienia redaktora,
 • prezesa koła,
 • przewodniczącego RKN,
 • opiekuna koła,
 • kierownika jednostki.

W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty:

Strony dla konferencji

Istnieje również możliwość otrzymania adresu WWW przeznaczonego dla konferencji. W tym przypadku można starać się o adres: www.nazwakonferencji.confer.uj.edu.pl.

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

 • dostarczyć formularz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny
 • posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zadbać, aby w systemie SAP znajdował się załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Studenci oraz doktoranci powinni dostarczyć nam kopię załącznika nr 10 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Polecamy zapoznać się z instrukcją dotyczącą załącznika nr 10 oraz z listą zawierającą Wykaz Specjalistów i Zastępców Specjalistów ds. ochrony danych.

Uprawnienia redaktora witryny

Aby nadać uprawnienia nowej osobie należy:

 • dostarczyć formularz przyznania uprawnień REDAKTORA witryny
 • osoba, ktorej nadawane są uprawneina powinna posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, czyli załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa. Pracownicy powinni zadbać, aby w systemie SAP znajdował się załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Studenci oraz doktoranci powinni dostarczyć nam kopię załącznika nr 10 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych w systemach informatycznych. Polecamy zapoznać się z instrukcją dotyczącą załącznika nr 10 oraz z listą zawierającą Wykaz Specjalistów i Zastępców Specjalistów ds. ochrony danych.

Regulamin stron WWW

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: regulaminu stron WWW