Przejdź do głównej treści

Tworzenie serwisu

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Rodzaj składanych dokumentów zależy od tego czy strona już istnieje, od jej typu oraz adresu WWW.

Dokumenty dostarczyć można:

  • osobiście pod adres: ul. Piotra Michałowskiego 9/3, I piętro, pok. nr 9, Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego,
  • wewnętrzną pocztą uniwersytecką.

Migracja

O migracji mówimy wtedy, gdy istnieje już strona WWW, a do portalu przenoszona jest jej zawartość. W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również dostarczyć formularz:

Jeżeli chcemy zmienić adres istniejącej strony, należy w miejsce pierwszego wniosku złożyć następujący:

Nowa strona o adresie www.nazwa.uj.edu.pl

Decyzję o przyznaniu subdomen w domenie uj.edu.pl podejmuje kierownik Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego. O taki rodzaj adresu mogą ubiegać się:

  • jednostki o wysokiej pozycji w strukturze uniwersyteckiej (np. strona wydziału, jednostka centralna),
  • jednostki o charakterze międzywydziałowym,
  • projekty naukowe, granty, wydarzenia o charakterze ogólnouniwersyteckim

W tym przypadku należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również dostarczyć formularz:

Nowa strona o adresie www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl

Aby otrzymać subdomenę nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl należy wystąpić z pismem do osoby odpowiedzialnej za domenę nazwa2.uj.edu.pl. W wielu przypadkach jest to dziekan, dyrektor instytutu lub kierownik katedry. W takiej sytuacji należy złożyć dokument:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również dostarczyć formularz:

Strony dla kół naukowych

W przypadku serwisów WWW dla kół naukowych należy złożyć wniosek, podpisany przez następujące osoby:

  • osoby, ktorej nadaje się uprawnienia redaktora,
  • prezesa koła,
  • przewodniczącego RKN,
  • opiekuna koła,
  • kierownika jednostki.

W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty:

Strony dla konferencji

Istnieje również możliwość otrzymania adresu WWW przeznaczonego dla konferencji. W tym przypadku można starać się o adres: www.nazwakonferencji.confer.uj.edu.pl.

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni również złożyć formularz:

Uprawnienia redaktora witryny

Aby nadać uprawnienia nowej osobie należy dostarczyć poniższy formularz:

Regulamin stron WWW

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: regulaminu stron WWW