Przejdź do głównej treści

Tworzenie serwisu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura oraz dokumenty

Procedura zakładania witryny zależy przede wszystkim od tego czy strona już istnieje, jakiego jest rodzaju lub też jaki ma mieć adres.

Jeżeli zachodzi taka konieczność - dokumenty można dostarczyć:

 • wewnętrzną pocztą uniwersytecką,
 • osobiście pod adres: ul. Reymonta 4, pok. nr -109/1, Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego,
 • w uzasadnionej sytuacji akceptowalny jest skan dokumentu przesłany za pomocą poczty email z domeny UJ

Migracja

O migracji mówimy wtedy, gdy istnieje już strona WWW, a do portalu przenoszona jest jej zawartość. W tym przypadku należy:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Nowa strona o adresie www.nazwa.uj.edu.pl

Decyzję o przyznaniu subdomen w domenie uj.edu.pl podejmuje kierownik Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego. O taki rodzaj adresu mogą ubiegać się:

 • jednostki o wysokiej pozycji w strukturze uniwersyteckiej (np. strona wydziału, jednostka centralna),
 • jednostki o charakterze międzywydziałowym,
 • projekty naukowe, granty, wydarzenia o charakterze ogólnouniwersyteckim

W tym przypadku należy:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Nowa strona o adresie www.nazwa1.nazwa2.uj.edu.pl

W tym przypadku należy:

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Strony dla kół naukowych

W przypadku serwisów WWW dla kół naukowych należy złożyć wniosek, podpisany przez następujące osoby:

 • osoby, ktorej nadaje się uprawnienia redaktora,
 • prezesa koła,
 • przewodniczącego RKN,
 • opiekuna koła,
 • kierownika jednostki.

W takiej sytuacji należy złożyć dokumenty:

Strony dla konferencji

Istnieje również możliwość otrzymania adresu WWW przeznaczonego dla konferencji. W tym przypadku można starać się o adres: www.nazwakonferencji.confer.uj.edu.pl.

Oprócz tego wszyscy redaktorzy powinni:

Uprawnienia redaktora witryny

Aby nadać uprawnienia nowej osobie należy:

Regulamin stron WWW

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie: regulaminu stron WWW