Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr witryn i aplikacji

Rejestr witryn i aplikacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2024 roku, wszystkie witryny i aplikacje pod afiliacją UJ powinny zostać zgłoszone do rejestru witryn i aplikacji.

Najważniejsze wytyczne związanie z rejestrem.

 1. Dokument stanowiący podstawę prawną: Zarządzenie Rektora w sprawie Rejestru witryn internetowych i aplikacji mobilnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum)
 2. Adres rejestru witryn: wcag.uj.edu.pl/rejestr-witryn
 3. Adres rejestru aplikacji: wcag.uj.edu.pl/rejestr-aplikacji
 4. Dla opublikowanych już witryn i aplikacji termin końcowy zgłaszania ich do rejestru to 31 stycznia 2024 roku.
 5. Każda nowa witryna lub aplikacja podlega wpisowi do rejestru w terminie miesiąca od dnia publikacji.
 6. Obowiązek zgłoszenia witryny lub aplikacji do rejestru spoczywa na redaktorze. Jeżeli witryna lub aplikacja posiada wielu redaktorów, to powinni oni wyznaczyć jedną osobę do kontaktu, która dokona wpisu do rejestru.
 7. W przypadku usunięcia witryny lub aplikacji, redaktor jest zobowiązany do wykreślenia witryny lub aplikacji z rejestru w terminie 7 dni od daty jej usunięcia.

Usuwanie uprawnień redaktora witryny

 1. Właściciel witryny (np. pracownik UJ zlecający jej założenie lub kierownik jednostki odpowiedzianej za daną stronę) zgłasza wniosek o odebranie uprawnień redakcyjnych danego redaktora, poprzez wiadomość email, na adres portal@uj.edu.pl wraz z ew. informacją kto przejmuje jego obowiązki lub wnioskiem (Procedura nadawania uprawnień) o uprawnienia dla nowego redaktora. W CC wiadomości powinien znaleźć się adres mailowy (konto używane do logowania w systemie portalowym) osoby, której uprawnienia mają zostać usunięte.
 2. W wypadku gdy jest to ostatni redaktor danej witryny i nie jest wyznaczony nowy redaktor, wniosek taki jest równoznaczny z wnioskiem o usunięcie witryny. W przypadku wyznaczenia nowego redaktora, w terminie do 60 dni, strona może zostać przywrócona.

Usuwanie witryn

 1. Właściciel witryny (np. pracownik UJ zlecający jej założenie lub kierownik jednostki odpowiedzianej za daną stronę) zgłasza wniosek o usunięcie witryny, poprzez wiadomość email, na adres portal@uj.edu.pl.
 2. Wniosek powinien zawierać adres witryny (np. nazwa.uj.edu.pl), która ma zostać usunięta oraz ew. krótkie uzasadnienie takiej decyzji.
 3. Konsekwencją takiego zgłoszenia jest usunięcie publicznego adresu oraz dezaktywacja witryny w systemie na 60 dni. W czasie, w którym witryna nie będzie aktywna, dostęp do niej będą mieli wyłącznie redaktorzy witryny z poziomu panelu sterowania, będzie również istniała jeszcze możliwość przywrócenia witryny.
 4. Po 60 dniach dezaktywacji, cała treść witryny (użytkownicy, strony, portlety z treściami, pliki) zostanie usunięta, czynność ta jest nieodwracalna.