Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witryna Rady Uczelni

Witryna Rady Uczelni

Strona Rady Uczelni - rada-uczelni.uj.edu.pl - została uruchomiona 28 marca 2019 roku. Rada Uczelni jest trzecim obok Rektora i Senatu organem uczelni.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku. Członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni: prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr hab. Dorota Szumska, prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek. Członkowie spoza wspólnoty uczelni: dr Jakub Górski, dr Zbigniew Inglot, prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Uczelni. W skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę obecnie pełni Jakub Bakonyi.