Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weryfikacja uprawnień redaktorów do przetwarzania danych w Portalu UJ

W związku z weryfikacją uprawnień redaktorów do przetwarzania danych w Portalu prosimy o zalogowanie się na stronie
https://portal.uj.edu.pl/tworzenie-serwisu/uprawnienia/procedura
i sprawdzenie daty ważności swoich uprawnień edycyjnych oraz sprawdzenie aktualnych ról w witrynach.

Działając w porozumieniu z panią Moniką Tokarczyk, Inspektorem Ochrony Danych, uprzejmie wyjaśniamy, że z uwagi na zaistniałą sytuację pracy zdalnej, osoby, którym upływa ważność upoważnień do przetwarzania danych (lub które jeszcze takiego upoważnienia nie mają) konieczne muszą zaktualizowac swoje upoważnienia nie tylko w zakresie dostępu do Portalu UJ, ale też do wszystkich innych systemów, do których te osoby powinny być upoważnione.

Zgodnie z procedurą wynikająca z Zarządzenia nr 38 z dnia 30.05.2018 r. należy wypełnić załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa, ale też formularze uprawnień do systemów, w których osoby pracowały. Upoważnienie do przetwarzania danych, wystawione na zał. nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa powinno być podpisane przez właściwego Specjalistę/Zastępcę Specjalisty w Jednostce.

Rozumiemy, że z uwagi na warunki odosobnienia, w jakich wszyscy obecnie pracujemy, w tym momencie pojawia się problem z obiegiem dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie. Sugerowalibyśmy dopytanie w Dziale Spraw Osobowych Państwa opiekuna, czy wprowadzi do systemu upoważnienie do przetwarzania danych, wystawione w trybie elektronicznym, tj. akceptowane mailowo na podstawie zrobionych skanów/zdjęć upoważnienia, zawierającego podpisy osoby upoważnionej i Specjalisty.

Redaktorzy posiadający rolę "pracownik"

1. Jeżeli nie mają Państwo takich danych lub data minęła, a chcą Państwo zachować swoje uprawnienia redakcyjne w Portalu UJ wówczas prosimy o uzupełnienie/aktualizację tych danych w DSO, które wprowadzi te dane do systemu SAP

2. Następnie prosimy o sprawdzenie ważności swoich uprawnień w systemie PI:
- zalogować się
- w zakładce Moje RODO kliknąć Wyświetl
- znaleźć datę zakończenia upoważnienia (Ważne do:....)

W przypadku braku zgody widocznej w SAPie (w PI) na przetwarzanie danych w Portalu UJ uprawnienia redaktora witryny zostaną wycofane - po 30 maja 2020 roku.
Brak informacji od Państwa uznany będzie za potwierdzenie prawidłowości dat upoważnien w systemie PI. 

Jeśli konto lub Państwa witryna powinny być dezaktywowane - prosimy o przesłanie informacji na maila.

Redaktorzy posiadający rolę "student" lub "doktorant"

1. Prosimy o zeskanowanie upoważnienia podpisanego przez właściwego Specjalistę/Zastępcę Specjalisty w Jednostce
W przypadku watpliwości suerujemy kontakt z biurem Inspektora Danych Osobowych

2. Skan należy przesłać na adres portal@uj.edu.pl

W przypadku braku przesłanej zgody na przetwarzanie danych w Portalu UJ uprawnienia redaktora witryny zostaną wycofane - po 30 kwietnia 2020 roku.

Jeśli konto lub Państwa witryna powinny być dezaktywowane - prosimy o przesłanie informacji na maila.